CZ | EN

Tunel Klimkovice, prodloužení dálnice D1

Tunel Klimkovice, prodloužení dálnice D1

Lokalita: 
Klimkovice, dálnice D1

Náš přístup: 
Geotechnický monitoring, konvergenční měření, geodetická měření deformací na definitivním ostění, extenzometrická měření na povrchu a v podzemí, řízení a vyhodnocování monitoringu, zavedení dat do informačního systému BARAB® a konzultační činnost během stavby tunelu

Komplexní geomonitoring pro výstavbu druhého nejdelšího dálničního tunelu v České republice 

Tunel Klimkovice je součástí dálnice D1, směřující k hranicím s Polskem. Tunel byl postaven z důvodu ochrany blízkých lázní Klimkovice–Hýlov s léčivými prameny, před negativními vlivy dopravy. 

Stavba Klimkovice je druhým nejdelším dálničním tunelem v Česku a je veden ve dvou samostatných jednosměrných dvoupruhových tunelových tubusech o délkách ražených částí 867,9 m. Portálové úseky tunelů jsou hloubené s celkovou délkou 400 m. Definitivní ostění o světlém průřezu 72 m čtverečných je z monolitického železobetonu s polypropylenovými vlákny. Maximální hloubka tunelu pod povrchem činí 25 m a horninové prostředí je tvořeno jílovci a pískovci. 

Odborníci SG Geotechniky zajistili komplexní geotechnický monitoring, konvergenční měření, geodetická měření deformací na definitivním ostění, extenzometrická měření na povrchu a v podzemí, řízení a vyhodnocování monitoringu, zavedení dat do informačního systému BARAB® a konzultační činnost během stavby tunelu chránícího lázně v Klimkovicích před vlivem dálniční dopravy. Tunel Klimkovice pro své citlivé řešení tunelových portálů a jejich začlenění do krajiny získal titul Česká dopravní stavba roku 2008.