CZ | EN

Výstavba kolektoru na Václavském náměstí, Praha

Výstavba kolektoru na Václavském náměstí

Lokalita:
Václavské náměstí, Praha

Náš přístup: 
Geotechnický monitoring, konvergenční měření, inklinometrické měření ve vrtech, tenzometrická měření podchodu metra, řízení a vyhodnocování geotechnického monitoringu informačním systémem BARAB®

Geotechnický monitoring pro výstavbu unikátních technických chodeb pod historickou zástavbou hlavního města Prahy 

Výstavba distribučního kolektoru na Václavském náměstí, na trase metra B a C v historickém centru Prahy, probíhala pod nízkým nadložím v prostředí ovlivněném historickými podzemními díly za provozu rušné tramvajové trati a s minimálním omezením pěšího a silničního provozu na povrchu. Ražba byla prováděna na principu technologie NRTM v náročných geotechnických poměrech, včetně propojení na stávající kolektory Vodičkova a Příkopy. 

Specialisté SG Geotechniky zajistili geotechnický monitoring jak v podzemí, tak na povrchu Václavského náměstí. Ražba kolektoru procházela částečně pod historickou zástavbou, proto zde probíhala pod ochranou sloupů tryskové injektáže. Odborníci dále provedli konvergenční měření, inklinometrické měření ve vrtech, tenzometrická měření podchodu metra, řízení a vyhodnocování geotechnického monitoringu informačním systémem BARAB®