CZ | EN

Prodloužení trasy metra C, Nádraží Holešovice – Ládví a Ládví – Letňany

Rozsáhlý geotechnický monitoring pro rozšíření trasy metra C 

Lokalita:
Hlavní město Praha 

Náš přístup: 
Inženýrskogeologický průzkum, zajištění komplexního geotechnického a hydrogeologického monitoringu, řízení a vyhodnocování monitoringu informačním systémem BARAB® a výkon supervizní, poradenské a konzultační činnosti

Komplexní geotechnický monitoring sloužící k optimalizaci ražeb a řízení rizik v průběhu výstavby prodloužení trasy metra C

Specialisté SG Geotechniky zajistili rozsáhlé služby od inženýrskogeologického průzkumu, komplexního geotechnického a hydrogeologického monitoringu, jeho řízení a vyhodnocování informačním systémem BARAB®, sloužící pro optimalizaci ražeb a řízení rizik v průběhu výstavby. Dále výkon supervizní, poradenské a konzultační činnosti. Aplikace geotechnického monitoringu vedla ke značným úsporám při zajišťování objektů na povrchu a vystrojování tunelů. Prodloužení metra Ládví – Letňany získalo titul Dopravní stavba roku 2008 a jedinečnost pražského metra byla v roce 2000 oceněna titulem Stavba 20. století.

NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – LÁDVÍ, IV.C1

Prodloužení metra C ze stanice Nádraží Holešovice do stanice Ládví činí 3,9 km. Poprvé v České republice zde byla použita technologie vysouvaných tunelů, kterými metro prochází po dně řeky Vltavy v úseku Nádraží Holešovice – Kobylisy. V dalším úseku raženém NRTM, překonává trasa metra značný výškový rozdíl mezi vltavským údolím a náhorní plošinou, na níž jsou rozmístěny velké sídlištní celky Severního města. Maximální spád dosahuje téměř 4 %. Stanice Kobylisy je první raženou jednolodní stanicí pražského metra v hloubce 31,5 m.

LÁDVÍ – LETŇANY, IV.C2

Navazující rozšíření o stanice Ládví – Letňany, již IV. provozní úsek trasy C2, představuje prodloužení ze stanice Ládví, přes Střížkov a Prosek, do Letňan. Délka trasy činí 4,6 km a je řešena jako dvoukolejný tunel, z poloviny ražený NRTM, z poloviny hloubený. Prodloužení pražské podzemní dopravy o trasu IV.C2 bylo oceněno titulem Dopravní stavba roku 2008. Pražské metro bylo v roce 2000 díky své jedinečnosti, zlepšením dopravní obslužnosti metropole hlavního města s podstatnou redukcí povrchové hromadné a individuální dopravy, znamenající snížení ekologické zátěže v historickém centru Prahy, oceněno titulem Stavba 20. století. 

 >> Budujeme pražskou podzemní dopravu kontinuálně od roku 1954 – linky metra A, B, C, a nově také D