CZ | EN

Výstavba tunelů Mrázovka, Praha

Výstavba tunelů Mrázovka

Lokalita:
Městský okruh hlavního města Prahy  

Náš přístup:
Soustavný geotechnický dozor, komplexní monitoring, řízení geotechnických rizik, numerické modelování, průběžné hodnocení výsledků všech měření a jejich interpretace

Komplexní geotechnický monitoring pro důsledné řízení geotechnických rizik při výstavbě tunelů Mrázovka 

Silniční tunely Mrázovka jsou součástí městského okruhu hlavního města Prahy. Jízdní směry jsou umístěny v samostatných troubách o celkové délce cca 1 km, každá se dvěma průběžnými jízdními pruhy a jedním pruhem odbočovacím. Tunely Mrázovka, jako první stavba v České republice, mají podzemní mimoúrovňovou křižovatku, díky níž je městský okruh propojen s Radlickou ulicí. Tunely byly raženy tunelovací metodou NRTM v hustě zastavěné oblasti pod nízkým nadložím, jehož výška se pohybovala od 5 do 80 m. Obtížnost technického řešení vyplývala zejména z ohrožení budov na povrchu terénu, často v těsné blízkosti klenby tunelu, za mimořádně nepříznivých geologických poměrů. Profil tunelové trouby ve výrubu byl cca 160 m2, v rozpletech přes 300 m2. Ražbou bylo ovlivněno přes 70 budov. Aby nedošlo k jejich poškození, bylo podloží pod nimi zpevněno injektáží.  

Specialisté SG Geotechniky při výstavě tunelů prováděli soustavný geotechnický dozor, komplexní monitoring, numerické modelování, průběžné hodnocení výsledků všech měření a jejich interpretaci. Tunely Mrázovka byly první podzemní stavbou v České republice, kde byla odborníky SG Geotechniky důsledně uplatněna metoda řízení geotechnických rizik. Její aplikace zajistila optimalizaci ražeb, bezpečnost provádění prací v tunelu i bezpečnost obyvatel v domech nad tunely. Vedla také ke značným úsporám při zajišťování objektů povrchové zástavby a k redukci výztužných prvků tunelového ostění.