CZ | EN

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3, Slovensko

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3  

Lokalita:
Slovenská republika 

Náš přístup:
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, sledování geotechnických parametrů a komplexní geotechnický monitoring pro ražbu tunelů na D1 a D3, včetně sdílení dat prostřednictvím on-line databáze BARAB®


SG Geotechnika, společně s dceřinou společností GEOFOS, pomáhají rozšiřovat dálniční sítě D1 a D3 již od počáteční studie EIA, inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, sledování geotechnických parametrů, až po komplexní geotechnický monitoring

Společnosti dodávaly komplexní geotechnický monitoring v rámci ražby tunelů Ovčiarsko a Žilina na D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a tunelu Považský Chlmec na D3 v úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Slovenská dálniční komunikace D1 je nejstarší a nejdelší dálnicí, která by po svém dokončení měla dosáhnout 517 km a propojit metropole Bratislava – Košice se slovensko-ukrajinskou hranicí. V místě budoucí dálniční křižovatky Hričovské Podhradie se na dálniční síť D1 bude napojovat D3.

V zeminách probíhala ražba technologií NRTM s vertikálním členěním výrubu, v horninách se razilo s horizontálním členěním. Specialisté společností SG Geotechnika a GEOFOS prováděli komplexní geotechnický monitoring pro zhotovitele stavby. Úlohou monitoringu bylo zhotovení průběžné geologické dokumentace tunelové trouby a portálových částí tunelu a sledování geotechnických parametrů masivu po dobu realizace výstavby podle předloženého a schváleného projektu geotechnického monitoringu.

Práce zahrnovaly konvergenční, inklinometrická a extenzometrická měření, laboratorní a terénní zkoušky, měření napětí v ostění tunelu a v kotvách na portálu, nivelaci na povrchu a měření deformací portálů, seismický monitoring, georadarové a korozní měření. Z pozice hlavního geologa a geotechnika stavby byla vedena kancelář monitoringu, včetně sdílení dat prostřednictvím on-line databáze BARAB®.

Nedávné rozšíření dálnice D3 se pyšní třemi cenami. Úsek D3, Strážov – Brodno, se stal Stavbou roku 2017 a za svůj celospolečenský přínos získal Cenu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky. Bodoval také úsek Svrčinovec – Skalité, který obdržel Cenu Slovenské komory stavebních inženýrů.