CZ | EN

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3, Slovensko

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3

Lokalita:
Slovenská republika 

Náš přístup:
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, návrh opatření k přestavbě, sledování geotechnických parametrů a komplexní geotechnický monitoring pro ražbu tunelů na D1 a D3 


SG Geotechnika, společně s dceřinou společností GEOFOS, pomáhají rozšiřovat dálniční sítě D1 a D3 již od počáteční studie EIA, inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, sledování geotechnických parametrů, po komplexní geotechnický monitoring

Slovenská dálniční komunikace D1 je nejstarší a nejdelší dálnicí, která by po svém dokončení měla dosáhnout 517 km a propojit metropole Bratislava – Košice se slovensko-ukrajinskou hranicí. V místě budoucí dálniční křižovatky Hričovské Podhradie se na dálniční síť D1 bude napojovat D3. Naši specialisté zajistili komplexní inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro úsek Hubová – Ivachnová, lokalizovaný v těžko přístupném horském terénu, který činí 15.250 km a zahrnuje 22 tunelových staveb, navržených v celkové délce 4.951 km, včetně 1.965 km dlouhého tunelu Čebrať.  

Komplexním průzkumem byly stanoveny inženýrskogeologické poměry v částech úseku hrozících rozsáhlými svahovými deformacemi, geotechnické parametry pro založení stavby plánované dálniční komunikace a definovány hydrogeologické podmínky a režim podzemních vod. Rozsah průzkumu byl podpořen laboratorními zkouškami zemin a hornin a in situ testy. Specialisté dodávali také komplexní geotechnický monitoring v rámci ražby tunelů Ovčiarsko a Žilina na D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a tunelu Považský Chlmec na D3 v úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.

Nedávné rozšíření dálnice D3 se pyšní třemi cenami. Úsek D3, Strážov – Brodno, se stal Stavbou roku 2017 a za svůj celospolečenský přínos získal Cenu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky. Bodoval také úsek Svrčinovec – Skalité, který obdržel Cenu Slovenské komory stavebních inženýrů