CZ | EN

Stavba D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí

Stavba D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí

Lokalita: 
Tábor – Veselí nad Lužnicí, jižní Čechy  

Náš přístup: 
Kompletní geotechnický servis pro zhotovitele stavby – průzkum inženýrskogeologických poměrů, geotechnický monitoring, měření sedání a pórových tlaků, měření integrity pilot CHA, PIT a statické zatěžovací zkoušky pilot, stabilitní výpočty a návrh řešení stability svahů a sedání násypů, kontrolní zkoušky hutnění dle KZP 

Trasa dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí má délku 25 km a je součástí sítě evropských dopravních koridorů TINA, konkrétně mezinárodního tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. SG Geotechnika zajistila kompletní geotechnický servis pro jednotlivé zhotovitele stavby, zahrnující geotechnický monitoring sedání a pórových tlaků, měření integrity pilot, stabilitní výpočty, návrh řešení stability svahů a sedání násypů

Stavba dálnice byla realizována v regionu velké jihočeské aglomerace, tedy úseku, který byl s tehdejší komunikací I/3 považován za jeden z nejhorších, co se týče dopravní zatíženosti. Předešlý dopravní stav, s ohledem na opakovaně naměřené intenzity provozu, byl již v krátkodobém výhledu považován za nepřípustný. Hlavní význam spočívá v přenesení dopravních výkonů, v současnosti realizovaných na silnicích nižších tříd, především na silnici I/3 a částečně také na úseku dálnice D1, po které byl tah souběžně veden. Alternativní spojení Benešovska s Prahou pomůže z hlediska dopravního odlehčení dálnice D1. Dálnice D3 současně přebere funkci kapacitního spojení Prahy s oblastí jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou síť dálnic a rychlostních silnic a ve směru na jih na silniční a dálniční síť v Rakousku.

Výstavba úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí zahrnovala soubor staveb, mostních objektů a mimoúrovňových křižovatek a s tím spojené výkopové práce a násypy. Stavbu předcházel podrobný geotechnický průzkum, archeologická prospekce a záchranný biologický průzkum. Společnost SG Geotechnika zajišťovala pro tento úsek dálnice komplexní geotechnický servis pro jednotlivé zhotovitele stavby zahrnující geotechnický monitoring sedání a pórových tlaků, měření integrity pilot, stabilitní výpočty, návrh řešení stability svahů a sedání násypů. Nový úsek dálnice D3 odlehčil vytíženosti stávající silnice I/3 a celkově zmírnil dopravní zařízenost oblasti jižních Čech.