CZ | EN

Administrativní komplex River Garden II/III

Administrativní komplex River Garden II/III

Lokalita:
Praha 8, Karlín

Náš přístup: 
Inženýrskogeologický průzkum pro zakládání stavby, doplňující průzkum kontaminace a hydrogeologický průzkum

Administrativní komplex River Garden II/III , který svým architektonickým řešením přispívá k prodloužení bulváru Rohanského nábřeží, byl budován na staveništi s velice složitými inženýrskogeologickými poměry

Na složitých inženýrskogeologických poměrech v místě stavby se podílela zejména vysoká míra antropogenního ovlivnění území v posledních staletích. Průzkum odhalil existenci starých stavebních konstrukcí bývalého Karlínského přístavu a železničního mostu Severozápadní dráhy, které byly v 1. polovině 20. století kompletně zasypány a skryty pod vrstvou navážek. Na základě zjištěných skutečností byl upraven i projekt protlaku proplachovacího kanálu, aby bylo eliminováno riziko havárie stroje při zastižení starých konstrukcí.

Specialisté SG Geotechniky zajistili inženýrskogeologický průzkum pro zakládání stavby – jádrové vrtání, dynamickou penetraci, geologickou dokumentaci a laboratorní zkoušky zemin a vody. Následný doplňující průzkum kontaminace sestával z odběrů vzorků a laboratorních zkoušek. Specialisté také provedli hydrogeologický průzkum pro ověření vydatnosti a jakosti potenciálního zdroje podzemní vody, zahrnující realizaci průzkumného vrtu, hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů vody. 

Dnes dokončený administrativní komplex River Garden II/III se nachází v dynamicky se rozvíjející čtvrti Karlína, k dipozici je zde téměř 25 tisíc čtverečných metrů kanceláří, jejichž koncept je díky využití moderních technologií a nízkoenergetických řešení stvrzen certifikací BREEAM.