Člen skupiny
CZ | EN

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Lokalita:
Český Těšín – Dětmarovice, Moravskoslezský kraj 

Náš přístup: 
Geotechnický dozor, kontrolní zkoušky a konzultační činnost pro modernizaci železniční tratě procházející poddolovaným územím Karvinska.

Modernizace úseku Český Těšín – Dětmarovice je poslední optimalizací III. koridoru na severní Moravě, který je z části veden silně poddolovanou oblastí Karvinska, kde dochází k výrazným poklesům celého poddolovaného území, včetně železniční tratě. SG Geotechnika zajistila geotechnický dozor, konzultační činnost a kontrolní zkoušky této liniové stavby

Modernizovaná trať se nachází v úseku km 320.300–341.045 mezi žst. Český Těšín a žst. Dětmarovice. Odborníci SG Geotechniky v rámci projektu provedli geotechnický dozor realizované sanace železničního spodku, obnovy železničního svršku, provádění konstrukčních vrstev pražcového podloží či odvodnění. Na požadované parametry byly rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky. Modernizovány, a nebo nově vybudovány, byly také vybrané drážní technologické pozemní objekty. Společnost zajistila kontrolní zkoušky a konzultační činnost pro investora. Plně optimalizovaný úsek tratě umožní plynulý a bezpečný provoz vlakových souprav v rámci transevropského železničního systému.