Člen skupiny
CZ | EN

Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín

Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín 

Lokalita:
Žst. Český Těšín, Moravskoslezský kraj

Náš přístup: 
Geotechnický dozor, konzultační činnost a laboratorní zkoušky při rekonstrukci důležitého železničního uzlu mezi Českou republikou a Polskem 

Společnost SG Geotechnika zajistila geotechnický dozor při optimalizaci důležitého železničního uzlu na hranici České republiky a Polska 

Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, v úseku km 317.296–320.300, zahrnuje sanaci železničního spodku ve všech dopravních kolejích žst. Český Těšín, včetně třineckého zhlaví, a rekonstrukci devíti umělých staveb. SG Geotechnika při rekonstrukci zajistila geotechnický dozor při provádění železničního spodku, odvodnění, konstrukčních vrstev pražcového podloží, zakládání mostů a propustků. Dále zajistila kontrolní laboratorní zkoušky a konzultační činnost.