CZ | EN

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Lokalita: 
km 83.333–204.733, žst. Olomouc  

Náš přístup: 
Kontrolní zkoušky štěrkodrti, kameniva, štěrkového lože a geosystetik, geotechnický dozor stavby a konzultační činnost při rekonstrukci jednoho z největších železničních uzlů v České republice

Rekonstrukce žst. Olomouc je rekonstrukcí jednoho z největších železničních uzlů v České republice, kde odborníci SG Geotechniky zajistili kontrolní zkoušky, geotechnický dozor stavby a konzultační činnost 

Stavba v úseku km 83.333–204.733 zahrnuje sanaci železničního spodku ve všech dopravních kolejích v žst. Olomouc, včetně přednádraží. Dále rekonstrukci umělých staveb a jednoho silničního nadjezdu, včetně výstavby nového podchodu. SG Geotechnika na stavbě zajišťovala kontrolní zkoušky štěrkodrti, kameniva, štěrkového lože a geosystetik. Poskytovala geotechnický dozor při provádění železničního spodku, odvodnění a konstrukčních vrstev pražcového podloží, včetně supervize při zakládání mostů a propustků, a konzultační činnosti.