Člen skupiny
CZ | EN

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Lokalita: 
km 83.333–204.733, žst. Olomouc 

Náš přístup: 
Geotechnický dozor stavby, kontrolní zkoušky a konzultační činnost při rekonstrukci jednoho z největších železničních uzlů v České republice.  

Rekonstrukce žst. Olomouc je rekonstrukcí jednoho z největších železničních uzlů v České republice, kde odborníci SG Geotechniky zajistili geotechnický dozor stavby, konzultační činnost a prováděli kontrolní zkoušky 

Stavba v úseku km 83.333–204.733 zahrnuje sanaci železničního spodku ve všech dopravních kolejích v žst. Olomouc, včetně přednádraží. Dále rekonstrukci umělých staveb a jednoho silničního nadjezdu, včetně výstavby nového podchodu. SG Geotechnika zajistila geotechnický dozor při provádění železničního spodku, odvodnění a konstrukčních vrstev pražcového podloží, včetně supervize při zakládání mostů a propustků. Na stavbě naši odborníci také prováděli kontrolní zkoušky štěrkodrti, kameniva, štěrkového lože i geosystetik, a poskytovali konzultační činnost pro investora.