Člen skupiny
CZ | EN

Vylehčený násyp R6 Jenišov – Nové Sedlo

Vylehčený násyp R6 Jenišov – Nové Sedlo 

Lokalita:
R6, Karlovy Vary 

Náš přístup: 
Návrh unikátního vylehčeného násypu s ohledem na málo únosné podloží, komplexní geotechnický dozor stavby a monitoring – kontrola zhutňování, návrh a kontrola provedení vylehčeného násypu, stabilita svahů zářezů a násypů, zlepšování zemin, odvodnění stavby. 

Stavba rychlostní komunikace R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo je významná především netradičním řešením přechodu málo únosného podloží unikátním vylehčeným násypem dle návrhu SG Geotechniky 

Vylehčený násyp ve staničení km 6,060–6,710 je největším vylehčeným násypem postaveným nejen u nás, ale pravděpodobně také v Evropě. Výška násypu je 11 m, délka 650 m, objem Liaporu je 101 230 m3. Díky této úpravě se vypočtené sedání snížilo z téměř 0,5 m na 0,19 m. Ve skutečnosti bylo průběžným kontrolním sledováním doposud naměřeno sedání 0,11–0,17 m, což je ve velmi dobré shodě s max. vypočteným sedáním 0,19 m. Sedání vylehčeného násypu je přibližně 30 % vypočtené hodnoty sedání při použití běžné zeminy.

Tímto moderním řešením, s využitím lehkého keramického kameniva Liapor, bylo významně omezeno celkové sedání násypu a zkrácena doba výstavby. Navíc se snížily i celkové projektované náklady stavby. Konstrukce je zdařilým příkladem propojení technické a užitné hodnoty stavebního díla s příznivým finančním aspektem. V celostátní soutěži Česká dopravní stavba a technologie roku 2011 se tato stavba dostala mezi nejlepší a byla nominována na titul. 

Realizací alternativního řešení navrženého specialisty společnosti SG Geotechnika a.s., bylo dosaženo nejen významné finanční úspory, ale i časového zkrácení výstavby při zajištění maximální kvality díla.

Ing. Pavel Rödl, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary