CZ | EN

Zatěžovací zkoušky přístavu Al Ruwais a nákladního mola v Perském zálivu, Katar

Zatěžovací zkoušky pilot na stavbě přístavu Al Ruwais a mola zásobovacího přístavu v Perském zálivu, Katar  

Lokalita: 
Stát Katar

Náš přístup: 
Provedení statických zatěžovacích zkoušek velkoprůměrových pilot při maximálním zatížení 3 450 kN a zátěžových zkoušek pilot až do maximálního zatížení 5 000 kN. 

Ostrov Halul nacházející se v Perském zálivu, východně od katarského poloostrova, je využíván pro skladování ropy těžené na okolních vrtných plošinách a její následné přečerpávání do tankerů. Nákladní molo pro zásobovací přístav v Perském zálivu je budováno na 194 pilotách o průměru 660 mm a 15 m délky.  

SG Geotechnika provedla statické zatěžovací zkoušky velkoprůměrových pilot při maximálním zatížení 3 450 kN. Odborníci SG Geotechniky se také mimo zátěžových zkoušek na ostrově Halul podíleli na zatěžovacích zkouškách pilot na stavbě významného obchodního přístavu Al Ruwais, který díky své poloze v severním cípu Kataru řeší zvýšenou poptávku ze sousedních zemí. Zátěžové zkoušky pilot byly pro zhotovitele stavby provedeny až do maximálního zatížení 5 000 kN.