CZ | EN

Monitoring a stabilitní řešení sesuvu ohrožující rychlostní komunikaci, Ammán, Jordánsko

Monitoring a stabilitní řešení sesuvu ohrožující rychlostní komunikaci, Jordánsko 

Lokalita:
hlavní město Ammán, Jordánsko 

Náš přístup: 
Inženýrskogeologický průzkum, provedení průzkumných a inklinometrických vrtů, sestavení matematického modelu, provedení stabilitních analýz a návrh řešení sanace plošného sesuvu ohrožujícího rychlostní komunikaci. 

Společnost SG Geotechnika zajistila návrh sanace jednoho z nejvážnějších plošných sesuvů ohrožující nově vybudovanou rychlostní komunikaci odvádějící dopravu v severovýchodní části hlavního města Ammánu v Jordánsku 

Silnice protíná řadu fosilních sesuvů, z nichž se některé po provedení zemních prací aktivizovaly, a sesuv se projevil několikacentimetrovými zátrhy na vozovce čtyřproudové komunikace, ještě před uvedením úseku do provozu. S cílem získání podkladů pro stabilitní řešení bylo provedeno 14 průzkumných vrtů a 4 vrty inklinometrické, délky 31 až 42 metrů. Následně byl sestaven matematický model, provedeny stabilitní analýzy a navrženo několik způsobů sanace sesuvu.