CZ | EN

Sanace odvodňovacích vrtů v městské části Brno – Bystrc

Sanace odvodňovacích vrtů v městské části Brno – Bystrc 

Lokalita:
Brno, městská část Bystrc 

Náš přístup:
Zajištění projektové dokumentace, realizace zkoušek a monitoringu, souvisejících geologických prací a provedení geotechnického dozoru jedné z největších sanací sesuvů v městské zástavbě realizované v posledních desetiletích

SG Geotechnika provedla kompletní obnovu odvodňovacího systému v městské části Brno – Bystrc, který byl za možnosti své funkčnosti, včetně potřebné dokumentace, realizace monitoringu, souvisejících geologických prací a zajištění geotechnického dozoru stavby 

V městské části Brna je evidováno několik lokalit svahových deformací. Některé z nich byly v minulosti vyhodnoceny jako velmi kritické s ohledem na zástavbu města a byly sanovány pomocí odvodňovacích vrtů. Vybudována byla také monitorovací síť vrtů a dalších prvků. Stávající odvodňovací systém byl za hranicí své životnosti. 

SG Geotechnika realizovala 23 subhorizontálních vrtů v souhrnné délce 2416 metrů. Součástí prací bylo zpracování dokumentace skutečného provedení díla, realizace zkoušek a provozních předpisů, realizace průběžného i následného monitoringu v délce trvání pěti let, údržba monitorovacího systému, geologické práce a doplňující inženýrskogeologický průzkum. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a dílo bylo předáno v řádném termínu. Svým rozsahem jde o jednu z největších sanací sesuvů v městské zástavbě realizované v posledních desetiletích v České republice.