CZ | EN

Novostavba železniční trati Praha-Smíchov – Beroun, Berounský tunel

Novostavba železniční trati Praha-Smíchov – Beroun, Berounský tunel 

Lokalita
Praha-Smíchov – Beroun 

Náš přístup
Geotechnické, inženýrskogeologické, hydrogeologické vyhodnocení vrtných prací, práce, polní zkoušky, geofyzikální průzkum  

SG Geotechnika se podílí na přípravě novostavby vysokorychlostní trati Praha-Smíchov – Beroun, která odlehčí stávající trati podél Berounky pro příměstské spoje a přinese zvýšení rychlosti osobní i nákladní vlakové dopravy ve směru Beroun, Plzeň, Norimberk

Stávající trať III. železničního koridoru z Prahy do Berouna je limitována přetížením současné trati podél Berounky. Trať kapacitně nestačí a patří k nejproblematičtějším v celé síti. Její zkapacitnění je s ohledem na lokalizaci v hustě zastavěném údolí Berounky fakticky nemožné, proto v rámci modernizace dojde ke stavbě v nové stopě na spojnici Praha-Smíchov – Beroun. Nová dvoukolejná trať povede převážně Berounským tunelem dlouhým 24,7 kilometru. Tunelové řešení představuje jedinou možnost, jak překonat kopcovitý charakter krajiny, procházející hlubokým údolím Vltavy a Berounky, a předejít nenapravitelným zásahům do jeho unikátního charakteru. Tunel totiž částečně prochází chráněnou krajinnou oblastí Český kras s nejcennější částí barrandienské pánve.

SG Geotechnika provádí ve spolupráci se společností GeoTec-GS první etapu podrobného geotechnického průzkumu a instalaci základních monitorovacích prvků podél trasy projektu tunelu Praha – Beroun. Naše práce zahrnují zejména průzkumné vrty a jejich geotechnické a inženýrskogeologické vyhodnocení, polní a laboratorní zkoušky. Pro zjištění tektoniky a kritických míst realizujeme systém geofyzikálních měření. V současné době začaly první vrtné práce, samotné vrty dosáhnou místy hloubky až 200 metrů pod povrch. Výsledky průzkumu určí potřebné informace o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místě budoucího Berounského tunelu a poskytnou dostatek informací pro další projektové práce při návrhu tunelů a portálových oblastí.

Stavba tunelu by měla začít v roce 2028 a potrvá deset let. Po svém dokončení výrazně odlehčí stávající trať podél Berounky pro příměstské spoje. Odkloní regionální a nákladní vlakovou dopravu do Berounského tunelu, koncipovaného na rychlost až 200 kilometrů v hodině, čímž výrazně zrychlí a zkvalitní cestování nejen z Prahy do Berouna a Plzně, ale zejména mezinárodní dopravu z metropole do Norimberku. Tunel je navržen jako dvojice jednokolejných trub ražených metodou TBM, které se v Česku použily například na prodloužení metra A do Motola nebo v Ejpovickém tunelu. Ražebně nejobtížnější je část pod Barrandovem, která se kvůli geologické stavbě bude muset provádět klasickou tunelářskou metodou NRTM.