CZ | EN

Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

Lokalita 
Praha – Tábor – České Budějovice – Horní Dvořiště

Náš přístup 
Projekt průzkumu, konzultace při zpracování projektů, posouzení projektů, geotechnický dozor při realizaci staveb; kontrolní zkoušky zemních prací, při budování železničního spodku i zkoušky zabudovaného materiálu; geotechnický dozor a geomonitoring při budování tunelů

SG Geotechnika se podílí na modernizaci IV. železničního koridoru od jejího počátku v roce 2004. Modernizace po svém dokončení přinese zvýšení rychlosti, efektivnosti a bezpečnosti dopravy na trase Praha, Tábor, České Budějovice a Horní Dvořiště

V roce 2023 byly úspěšně uvedeny do provozu dva modernizované úseky trati, na jejichž výstavbě se podíleli odborníci SG Geotechniky. Úsek Soběslav–Doubí se Zvěrotickým tunelem a úsek Sudoměřice u Tábora–Votice. Vzhledem k členitosti terénu mezi Sudoměřicemi a Voticemi bylo třeba vybudovat nejen dva nové tunely Mezno a Deboreč, ale i několik mostních objektů, z nichž nejdelší je estakáda v Heřmaničkách. Během budování tunelů zajistili naši specialisté geotechnický dozor, geomonitoring a hydrogeologický monitoring včetně sdílení dat v databázovém systému BARAB®. U mostních objektů jsme kontrolovali základové poměry, zda jsou v souladu s předpoklady projektu či nikoliv. Za naší aktivní účasti byly prováděny rozsáhlé zemní práce při budování nových zářezů a náspů, nadjezdů a podjezdů, propustků, opěrných i zárubních zdí, železničních zastávek a podchodů. Přibyla i nová železniční stanice Červený Újezd. Nechyběli jsme ani při budování vrstev železničního spodku a svršku. Současně se zhotovitelem jsme prováděli kontrolní zkoušky zemních prací i zkoušky zabudovaného materiálu. Součástí našich prací bylo také projednávání a schvalování změnových listů stavby. Po dobu pětileté záruky budeme sledovat zajištění skalních zářezů. Projekt modernizace úseku Sudoměřice–Votice získal ocenění Železniční stavba roku 2022 v kategorii Liniové stavby.  

Geotechnický dozor a monitoring jsme zajišťovali také při předchozí modernizaci úseku Tábor–Sudoměřice, který byl oceněn titulem Stavba roku 2016. Dále oceněného úseku Benešov u Prahy–Votice titulem Česká dopravní stavba roku 2013 a Cenou Ministerstva dopravy ČR v soutěži ČDS 2013, který je rekordmanem celého IV. koridoru co se týče počtu tunelů. Nachází se zde hloubený tunel Votický a ražené tunely Olbramovický, Zahradnický, Tomický I a Tomický II. Nechyběli jsme ani u předešlé modernizace úseků Tábor–Veselí nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí–České Budějovice. V úseku od státní hranice přes Děčín do Prahy je trasa IV. koridoru, společná s I. železničním koridorem, již modernizována.

V současné době zůstává mezi Prahou a Českými Budějovicemi nedokončený pouze jeden úsek, a to 18 kilometrů dlouhá trať mezi obcemi Nemanice a Ševětín, jež je nyní v projektové přípravě. Pro plánovanou modernizaci připravili odborníci SG Geotechniky zadávací dokumentaci pro průzkum, aktivně se zúčastňovali projednávání projektu a posuzovali projekt z hlediska geotechniky. Na úseku se budou nacházet dva nové a zároveň nejdelší dvoukolejné tunely, Hosín dl. 3,12 km a Chotýčany dl. 4,77 km. 

Trať čtvrtého železničního koridoru patří k nejdůležitějším tratím České republiky. Spojuje aglomeraci hlavního města s Táborskem a jižními Čechami, zároveň je i součástí mezinárodní železniční sítě TEN-T na severojižní ose Balt–Jadran. Na území České republiky spojuje města Praha, Tábor, České Budějovice a Horní Dvořiště. Dokončení modernizace přinese zvýšení rychlosti, tím i plynulosti a efektivnosti dopravy, komfortu a bezpečnosti.