CZ | EN

Hydrogeologické poměry v příhraničním území Hrádecka a Frýdlantska

Hydrogeologické poměry v příhraničním území Hrádecka a Frýdlantska

Lokalita:
Příhraniční část Libereckého kraje v okolí Hrádku nad Nisou a v západní části Frýdlantského výběžku

Náš přístup:
Kontrolní záměry hladin podzemní vody, měření průtoků na stávajících monitorovacích objektech včetně jejich údržby a vyhodnocení naměřených dat v příhraničním území Hrádecka a Frýdlantska

SG Geotechnika provádí monitoring hydrogeologických poměrů zajišťující dlouhodobé sledování hladin podzemní a povrchové vody na Hrádecku a Frýdlantsku

SG Geotechnika provádí v příhraničním území Libereckého kraje „Kontrolní záměry hladin podzemní vody a měření průtoků na stávajících monitorovacích objektech včetně jejich údržby a vyhodnocení naměřených dat v příhraničním území Hrádecka a Frýdlantska – Turów III. etapa“. Cílem prací je zajistit hydrogeologické údaje pro stanovení rozsahu a míry potenciálních negativních vlivů těžby hnědého uhlí v dolu Turów na režim podzemních a povrchových vod v okolí Hrádku nad Nisou a v západní části Frýdlantského výběžku. Stávající monitorovací práce navazují na výsledky „Karotážních měření a pořízení hydrogeologických dat pro hydraulický model“ z let 2019–2020 a na udržovací práce v roce 2021.

Naši specialisté provádějí kromě kontrolních manuálních měření na všech monitorovacích objektech pravidelné průběžné údržby vrtů, měrných profilů a vodoměrných stanic, kalibraci měřící techniky, korelaci dat, aktualizaci měrných křivek, vyhodnocení a interpretaci záznamů hladin podzemní vody a průtoků povrchových toků v kontextu již existující dokumentace. Společný česko-polský monitoring podzemní vody probíhá dvakrát ročně a navazuje na dlouhodobá pravidelná společná měření z předchozích let. Na českém území probíhá monitoring podzemní a povrchové vody čtyřikrát ročně na třiceti šesti vrtech ve vymezené oblasti příhraničního území Libereckého kraje a na sedmi vodoměrných stanicích v obcích Saň, Višňová, Minkovice, Dolní Vítkov, Heřmanice, Václavice a Hrádek nad Nisou.