CZ | EN

Přeložení strategických inženýrských sítí, lom Vršany

Přeložení strategických inženýrských sítí 

Lokalita:
Lom Vršany na Mostecku 

Náš přístup:
Komplexní monitorovací systém, včetně instalace snímačů na potrubí, dodávky a zprovoznění měřících ústředen, provozu bezdrátového přenosu dat a jejich další zpracování, údržby monitorovacího systému a optimalizace systému během provozu. 

Monitorovací systém pro přeložení ropovodu Družba a další desítky páteřních potrubí do nové trasy, instalovali a sledují odborníci SG Geotechniky

Společnost SG Geotechnika instalovala a provozuje monitorovací systém překládaných potrubí v oblasti Hořanského koridoru na Slatinické výsypce. Potrubí vedoucí například ethylen, etylbenzen, benzin, ropu nebo plyn, byla přepojena do nové trasy v lomu Vršany na Mostecku. Mimořádně komplikovaná přeložka strategických inženýrských sítí je podle stavařů evropským unikátem.

Monitorovací systém má za úkol indikovat namáhání potrubí případnými svahovými pohyby výsypky a doplňuje povrchovou monitorovací síť v lomu Vršany. Pro monitorování bylo zvoleno ocelové potrubí ropovodu o průměru 500 mm. Pro sledování případných svahových deformací byly přímo na potrubí umístěny strunové tenzometry, celkem třináct profilů po čtyřech snímačích. Měřené hodnoty jsou pomocí kabelů stahovány do měřících ústředen a odtud bezdrátově přenášeny na servery a podrobovány dalšímu zpracování.

O výstavbě Hořanského energetického koridoru se rozhodlo již v 50. letech minulého století. Tehdy se do dobývacího prostoru Slatinice umístily všechny inženýrské sítě, které propojovaly chemické závody v Litvínově se zbytkem republiky, a dopředu se počítalo s tím, že je kvůli dotěžení ložiska bude nutné jednou přeložit. Na projektu se podílely desítky specializovaných firem z Česka i ze zahraničí. Mimořádná přeložka prodlouží životnost lomu Vršany o desítky let a zpřístupní zásoby 232 milionů tun uhlí. Monitorovací systém je v provozu od srpna 2019, od května 2020 je potrubí opětovně naplněno ropou a úspěšně běží v ostrém provozu.

Čtěte víc >> Největší přeložka strategických inženýrských sítí v historii České republiky nemá obdoby ani v evropském měřítku