CZ | EN

Podzemní stavby

Projektujeme a dohlížíme na řadu významných tunelových staveb, včetně linek pražského metra, kolektorů a podzemních štol

Bánští a stavební odborníci společnosti SG Geotechnika, se zaměřují na geotechnické a stavební dozory náročných podzemních konstrukcí ve všech jejich fázích. Navrhujeme studie proveditelnosti, kompletní projektovou dokumentaci, dohlížíme na celý průběh realizace pozemních staveb, včetně posuzování vlivu staveb na stabilitu terénu. Prvním významným projektem tohoto charakteru byla výstavba podzemního plynového zásobníku Háje u Příbrami. Podílíme se na řadě dalších významných podzemních staveb, jako jsou tunely, linky metra, kolektory či podzemní štoly, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Kontakt

Ing. Martin Šefrna
T: +420 602 648 389
E: Martin.Sefrna@geotechnika.cz

Profesionální geotechnické služby pro realizaci náročných podzemních staveb

  • Příprava studie proveditelnosti z hlediska geotechnických rizik
  • Komplexní návrh a realizace geologických průzkumů ve všech stupních přípravy
  • Analýza geotechnických rizik jako vstupního parametru pro přípravu projektové dokumentace
  • Komplexní návrh a realizace geotechnického monitoringu
  • Řešení geotechnických problémů pomocí matematického modelování
  • Řízení geotechnických rizik při výstavbě podzemních staveb
  • Geotechnický a stavební dozor při výstavbě podzemních staveb

Reference

Geotechnický dozor náročných podzemních staveb ve všech jeho fázích

Budujeme pražskou podzemní dopravu – linky metra A, B, C, a nově také D – Podrobný inženýrskogeologický průzkum, komplexní geotechnický monitoring a pasportizace sloužící k přípravě projektů, optimalizaci provádění stavby metra a v neposlední řadě k řízení rizik v průběhu výstavby linek metra A, B, C, a nově také D, včetně postupného rozšiřování stávajících tras

Geotechnický dozor tunelů Nové spojení, Praha – Geotechnický dozor a vedení konsorcia geotechnického monitoringu pro přestavbu železničního uzlu s propojením pěti nádraží v centrální oblasti Prahy pro vysokou kvalitu a rychlost železničního provozu a zlepšení dostupnosti dálkových železničních koridorů

Tunelový komplex Blanka, Praha – Komplexní geotechnický monitoring pro stavbu nejdelších městských tunelů v Evropě v oblasti historického centra Prahy, zapsaného na seznam kulturního a historického dědictví UNESCO

Tunel Klimkovice, prodloužení dálnice D1 – Komplexní geomonitoring pro výstavbu druhého nejdelšího dálničního tunelu v České republice, oceněným titulem Česká dopravní stavba roku 2008

Výstavba tunelů Mrázovka, Praha – Důsledné řízení geotechnických rizik při výstavbě městských tunelů ražených v hustě zastavěné oblasti hlavního města Prahy pro převedení automobilové dopravy do podzemí

Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč – 3D geodetické zaměření sesuvu, sestavení numerického modelu, terénní a laboratorní zkoušky, návrh sanačních opatření, geotechnický dozor a vybudování dlouhodobého monitorovacího systému pro trvalou bezpečnost stavby, která získala Čestné uznání odborné poroty

Královopolské tunely, Brno – Geotechnický monitoring pro stavbu Královopolských tunelů pod hustou městskou zástavbou na brněnském Velkém městském okruhu, oceněných titulem Stavba roku 2013

Rekonstrukce Jablunkovských tunelů, Mosty u Jablunkova – Geotechnický monitoring na stavbě, geotechnické průzkumy a analýzy pro upřesnění vlastností horninového prostředí po závalu, technickému řešení závalu byla udělena Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT 2013

Geotechnický dozor tunelů Nové spojení, Praha
Výstavba tunelů Mrázovka, Praha
Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč