CZ | EN

Z Dobřan do Dnešic vede nová komunikace

Z Dobřan do Dnešic vede nová komunikace

23. 11. 2023

SG Geotechnika zpracovala projekt opravy komunikace z Dobřan do Dnešic na jižním Plzeňsku. Nově opravená komunikace byla slavnostně uvedena do provozu na konci listopadu 2023

Bezpečnou a plynulou dopravu přinesla oprava komunikace z Dobřan do Dnešic, která byla slavnostně uvedena do provozu ve čtvrtek 23. listopadu 2023. SG Geotechnika zpracovala projekt opravy, která zahrnovala více než sedmikilometrový úsek silnice III/18035 mezi Dobřany a Dnešicemi.

Oprava trvala celkem pět měsíců a byla rozdělena do čtyř etap, přičemž průběh stavby byl pečlivě plánován tak, aby minimalizoval omezení veřejné linkové dopravy a obsluhy místních firem, mimo jiné známé keramičky Lassersberger, lomu pro těžbu kaolinu a dalších. S rekonstrukcí se začalo v červnu a 16. listopadu bylo hotové dílo předáno Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

Celý projekt, financovaný Státním fondem dopravní infrastruktury, byl součástí letošní rekordní investice přesahující dvě miliardy korun do oprav a výstavby komunikací v Plzeňském kraji. Samotná rekonstrukce úseku Dobřany – Dnešice byla jednou z 85 staveb podobného typu, které byly letos v Plzeňském kraji realizovány. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek poznamenává: „tento rok byl v oblasti otevřených silnic doslova rekordní“.

Těšíme se na další spolupráci na prestižních projektech, které přispívají k rozvoji regionu.Foto: Plzeňský kraj 

Zdroj: Plzeňský kraj