CZ | EN

Nové tunelové spojení z pražského Smíchova do Berouna

  • Domů
  • Aktuálně
  • Nové tunelové spojení z pražského Smíchova do Berouna

Nové tunelové spojení z pražského Smíchova do Berouna

21. 11. 2023

Vizualizace portálu v Hlubočepech I Foto: Správa železnic

SG Geotechnika se podílí na přípravě nové vysokorychlostní trati z pražského Smíchova do Berouna, převážně vedené pod zemí. Berounský tunel se stane nejdelším železničním tunelem v Česku a výrazně zrychlí a zkvalitní cestování z Prahy na západ Čech  

Stávající trať III. železničního koridoru z Prahy do Berouna je limitována přetížením současné trati podél Berounky. Trať kapacitně nestačí a patří k nejproblematičtějším v celé síti. Její zkapacitnění je s ohledem na lokalizaci v hustě zastavěném údolí Berounky fakticky nemožné, proto v rámci modernizace dojde ke stavbě nového železničního spojení mezi pražským Smíchovem a Berounem. Nová dvoukolejná trať povede převážně Berounským tunelem dlouhým 24,7 kilometru. Tunelové řešení představuje jedinou možnost, jak překonat kopcovitý charakter krajiny, procházející hlubokým údolím Vltavy a Berounky, a předejít nenapravitelným zásahům do jeho unikátního charakteru. Tunel totiž částečně prochází chráněnou krajinnou oblastí Český kras s nejcennější částí barrandienské pánve.

SG Geotechnika provádí první etapu podrobného geotechnického průzkumu trasy Berounského tunelu

Odborníci společnosti SG Geotechnika provádí ve spolupráci se společností GeoTec-GS první etapu podrobného geotechnického průzkumu a instalaci základních monitorovacích prvků podél trasy projektu tunelu Praha – Beroun. Naše práce zahrnují zejména průzkumné vrty a jejich geotechnické a inženýrskogeologické vyhodnocení, polní a laboratorní zkoušky. Pro zjištění tektoniky a kritických míst realizujeme systém geofyzikálních měření. Na začátku listopadu 2023 jsme zahájili první vrtné práce na šachtě Slivenec, samotné vrty pro tunel dosáhnou místy hloubky až 200 metrů pod povrch. Výsledky průzkumu určí potřebné informace o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místě budoucího Berounského tunelu a poskytnou dostatek informací pro další projektové práce při návrhu tunelů a portálových oblastí.

Berounský tunel bude nejdelším železničním tunelem v Česku

Samotná stavba tunelu by měla začít v roce 2028 a potrvá deset let. Po svém dokončení výrazně odlehčí stávající trať podél Berounky pro příměstské spoje. Odkloní regionální a nákladní vlakovou dopravu do Berounského tunelu, koncipovaného na rychlost až 200 kilometrů v hodině, čímž výrazně zrychlí a zkvalitní cestování nejenom z Prahy na západ Čech, ale zejména mezinárodní dopravu z metropole do Norimberku. Cesta z Prahy do Berouna se zkrátí ze stávající půl hodiny pro rychlíky na pouhých 13 minut, do Plzně pak na 45 minut. Tunel je navržen jako dvojice jednokolejných trub ražených metodou TBM, které se v Česku použily například na prodloužení metra A do Motola nebo v Ejpovickém tunelu. Ražebně nejobtížnější je část pod Barrandovem, která se kvůli geologické stavbě bude provádět klasickou tunelářskou metodou NRTM. Berounský tunel bude po svém dokončení nejdelším železničním tunelem v Česku, nyní je jím Ejpovický tunel dlouhý 4,1 kilometru na trati Praha – Plzeň, jehož geotechnický monitoring zajišťovali odborníci SG Geotechnika.


Na začátku listopadu 2023 byly zahájeny první vrtné práce na šachtě Slivenec