CZ | EN

Modernizace trati Sudoměřice–Votice na IV. železničním koridoru

  • Domů
  • Aktuálně
  • Modernizace trati Sudoměřice–Votice na IV. železničním koridoru

Modernizace trati Sudoměřice–Votice na IV. železničním koridoru

29. 6. 2023

Modernizace železniční trati mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi je úspěšně dokončena a oceněna titulem Železniční stavba roku 2022 v kategorii Liniové stavby. Geotechnický dozor celé stavby a geomonitoring nových tunelů Mezno a Deboreč zajistili odborníci společnosti SG Geotechnika

V létě roku 2018 započala modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Sudoměřice u Tábora–Votice, která zrychlí cestu z Prahy na jih Čech. Původní železniční trať nahradila téměř dvacet kilometrů dlouhá přeložka, která překonává členitý terén České Sibiře. Z tohoto důvodu byly v trase realizovány také dva dvoukolejné tunely Mezno a Deboreč o délce 840 a 660 metrů. Od poloviny prosince tudy vlaky jezdí plnou traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině a nyní, v červnu 2023, je celá stavba definitivně ukončena. Po zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému European Train Control System (ETCS) budou moci vlaky ještě zrychlit, a to až na dvě stě kilometrů v hodině. Projekt modernizace úseku Sudoměřice–Votice získal ocenění Železniční stavba roku 2022 v kategorii Liniové stavby.

V roce 2023 byly uvedeny do provozu dva modernizované úseky, Sudoměřice–Votice a Soběslav–Doubí

Odborníci společnosti SG Geotechnika se podíleli na výstavbě celé modernizované trati. Vzhledem k členitosti terénu bylo třeba mezi Sudoměřicemi a Voticemi vybudovat nejen dva nové tunely Mezno a Deboreč, ale i několik mostních objektů, z nichž nejdelší je estakáda v Heřmaničkách. Během budování tunelů zajistili naši specialisté geotechnický dozor, geomonitoring a hydrogeologický monitoring včetně sdílení dat v databázovém systému BARAB®. U mostních objektů jsme kontrolovali základové poměry, zda jsou v souladu s předpoklady projektu či nikoliv. Kromě tunelů a mostů se na stavbě za naší aktivní účasti prováděly rozsáhlé zemní práce při budování nových zářezů a náspů, nadjezdů a podjezdů, propustků, opěrných i zárubních zdí, železničních zastávek a podchodů. Přibyla i nová železniční stanice Červený Újezd. Nechyběli jsme ani při budování vrstev železničního spodku a svršku. Současně se zhotovitelem jsme prováděli kontrolní zkoušky zemních prací i zkoušky zabudovaného materiálu. Součástí našich prací bylo také projednávání a schvalování změnových listů stavby. Po dobu pětileté záruky budeme sledovat zajištění skalních zářezů. V květnu 2023 byl také zprovozněn modernizovaný úsek Soběslav–Doubí se Zvěrotickým tunelem, na kterém se podílela SG Geotechnika.

Po zprovoznění úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi zůstává na čtvrtém železničním koridoru nedokončený pouze poslední úsek Nemanice I–Ševětín

V současné době zůstává mezi Prahou a Českými Budějovicemi nedokončený pouze jeden úsek, a to 18 kilometrů dlouhá trať mezi obcemi Nemanice a Ševětín, jež je nyní v projektové přípravě. Pro plánovanou modernizaci připravili odborníci SG Geotechniky zadávací dokumentaci pro průzkum, aktivně se účastnili projednávání projektu a posuzovali projekt z hlediska geotechniky. Na úseku se budou nacházet dva nové a zároveň nejdelší dvoukolejné tunely, Hosín dl. 3,12 km a Chotýčany dl. 4,77 km.

SG Geotechnika se dlouhodobě podílí na modernizaci IV. železničního koridoru

Geotechnický dozor a monitoring jsme zajišťovali také při předchozí modernizaci úseku Tábor–Sudoměřice, který byl oceněn titulem Stavba roku 2016. Dále oceněného úseku Benešov u Prahy–Votice titulem Česká dopravní stavba roku 2013 a Cenou Ministerstva dopravy ČR v soutěži ČDS 2013, který je rekordmanem celého IV. koridoru co se týče tunelů. Nachází se zde hloubený tunel Votický a ražené tunely Olbramovický, Zahradnický, Tomický I a Tomický II. Na modernizaci IV. železničního koridoru se SG Geotechnika podílí již od jejího počátku v roce 2004 a nechyběli jsme ani u modernizace úseků Tábor–Veselí nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí–České Budějovice. V úseku od státní hranice přes Děčín do Prahy je trasa IV. koridoru, společná s I. železničním koridorem, již modernizována.

Trať čtvrtého železničního koridoru patří k důležitým tratím České republiky. Spojuje aglomeraci hlavního města s Táborskem a jižními Čechami, zároveň je i součástí mezinárodní železniční sítě TEN-T na severojižní ose Balt–Jadran. Na území České republiky spojuje města Praha, Tábor, České Budějovice a Horní Dvořiště. Dokončení modernizace přinese zvýšení rychlosti, tím i plynulosti a efektivnosti dopravy, komfortu a bezpečnosti.

SG Geotechnika zajišťuje geotechnický dozor při provádění průzkumů, projektování a realizaci modernizace IV. železničního koridoru »