CZ | EN

Optovláknová měřidla pro sledování stavebních konstrukcí, svahů i výzkum termojaderné fúze

  • Domů
  • Aktuálně
  • Optovláknová měřidla pro sledování stavebních konstrukcí, svahů i výzkum termojaderné fúze

Optovláknová měřidla pro sledování stavebních konstrukcí, svahů i výzkum termojaderné fúze

30. 5. 2023

Technologie optických vláken nachází své široké uplatnění od monitorování svahových pohybů až po výzkum termojaderné fúze. SG Geotechnika se podílí na výzkumu a vývoji optovláknových měřidel a kromě laboratorního testování prováděla v rámci výzkumu poloprovozní měření ve skutečných podmínkách stavby nové linky metra D

Vláknová optika slouží nejčastěji pro přenos dat, ale telekomunikace jsou jen částí přínosu této technologie. Optická vlákna nacházejí široké uplatnění všude, od monitorování podloží až po termojadernou fúzi. Ve všech oborech potřebujeme sledovat, měřit a následně analyzovat řadu veličin sloužících ke správnému rozhodování lidí i strojů. Elektrické senzory jsou pro potřeby měření etablovány již desítky let, ale optovláknová měřidla mají řadu specifických vlastností. Jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení a umožňují snadno provádět automatická měření bez nutnosti elektrické energie a přístupu člověka v místě měření.

Optovláknové senzory slouží i v tom nejnáročnějším výzkumu termojaderné fúze

Optické vlákno si lze zjednodušeně představit jako skleněnou trubičku o rozměrech lidského vlasu, která může obsahovat snímače. Ty umožňují měřit teplotu nebo protažení vlákna. Optovláknový senzor si našel své zákazníky i v tom nejnáročnějším výzkumu termojaderné fúze, která lidstvu může zajistit dostatek bezemisní energie vyráběné stejně, jako to umí Slunce. Mezi významné milníky české společnosti SAFIBRA patří úspěch v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) sídlící ve Švýcarsku, kde česká optovláknová technika monitoruje klíčové komponenty pro budoucí termojadernou fúzi, tzv. zelenou energii. Stejný úspěch se podařil u britské společnosti Tokamak Energy, která se zabývá vývojem prototypu reaktoru na výrobu zelené energie. Právě tyto výzkumné úkoly jsou měřeny a sledovány optickými vlákny vyráběnými v Říčanech u Prahy.

Odborníci společnosti SG Geotechnika se podílejí na vývoji optovláknových měřidel pro podzemní stavby a opěrné konstrukce

SG Geotechnika společně se svými partnery, Fakultou stavební ČVUT a firmou SAFIBRA, vyvíjí optovláknová měřidla pro sledování vývoje deformací primárního ostění tunelů a štol během výstavby či snímače pro měření svahových deformací v dříve vystrojených monitorovacích vrtech. Odlišný typ snímačů je vyvíjen pro zemní kotvy, které jsou součástí opěrných stěn nebo zajištění stavebních jam. Kromě laboratorního měření v rámci výzkumu se odborníci SG Geotechnika podíleli i na poloprovozním měření ve skutečných podmínkách staveb, například při ražbě průzkumné štoly pro novou linku metra D v Praze a na sledování vývoje deformací vybraného svahu. Jak to vypadá v praxi při ražbě tunelů stručně shrnuje v reportáži Marek Záleský, hlavní řešitel výzkumného projektu ve společnosti SG Geotechnika »

_ _ _

Tento článek a vybrané prezentované výstupy byly vytvořeny v rámci řešení projektu FW01010384 „Vývoj optovláknových měřidel pro podzemní stavby a opěrné konstrukce“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND. Středočeskému magazínu Praha TV děkujeme za reportáž, která je ke shlédnutí zde »