CZ | EN

O podobě mostu na I/27 u Žiželic rozhodnou vrty

O podobě mostu na I/27 u Žiželic rozhodnou vrty

10. 4. 2023

I/27 I Foto: ŘSD ČR

O konečné podobě mostu, který má překlenout údolí u Žiželic nedaleko Žatce na hlavním tahu I/27 mezi Mostem a Plzní, rozhodnou výsledky geotechnického průzkumu

Dlouho očekávaná stavba obchvatu Žiželic na Žatecku má odstranit zřejmě nejproblematičtější úsek ze severočeské části frekventované komunikace I/27. Současná trasa silnice klesá do hlubokého údolí říčky Hutná a je plná serpentin a prudkých sjezdů. Délka stavby s oficiálním názvem „I/27 Žiželice, obchvat a přemostění“ je téměř tři kilometry, její nejsložitější součástí bude téměř čtyřsetmetrové přemostění údolí říčky Hutná. Specifikum stavby je zadání realizace formou Design & Build. Zhotovitel nejenže stavbu postaví, ale zároveň ji sám vyprojektuje. Stavba obchvatu tak nezačíná klasicky zemními pracemi, ale průzkumem. O finální podobě mostu u Žiželic, počtu pilířů a hlavně jejich založení rozhodnou výsledky průzkumu a monitoringu, který zajišťují naši kolegové z dceřiné společnosti GEOFOS ve sdružení se stavebními firmami.

Přes 70 sond bude rok monitorovat podloží pod stavbou

V současné době je dokončen systém vrtů pro stavbu silničního přemostění. V hlubokém údolí bylo provedeno přes 70 sond a monitorovacích prvků, kterými budou odborníci následujících dvanáct měsíců sledovat podloží. „Ty s tím trnem, to jsou geodetické body, díky kterým se sleduje hlavně povrch. Tenhle silnější vrt, to je hydrovrt – ten hlídá a měří hladinu podzemní vody. A tady ten tenký, to je inklinometrický vrt. Tam je taková speciální pažnice – tou projíždí sonda, která zjišťuje, v jaké hloubce vzniká smyková plocha,“ popisuje geolog Karel Sosna ze společnosti SG Geotechnika. Ukazuje přitom na různé typy monitoringu ve svahu, kde budou stát piloty budoucího přemostění. Smyková plocha určuje pevnost zemin. Zjistí, kdy dochází ke svahovému sesouvání.

Budoucí přemostění Žiželic se nachází v geologicky náročném prostředí

Most vzniká v území náchylném na sesuvy, proto se bude celé území stavby ještě rok zkoumat pomocí různých vrtů. „Na vrtech vidíme, že je to tady z geologického pohledu velice pestré. Střídají se jíly s různým obsahem prachovitých částic s písky,“ popsal geolog společnosti GEOFOS Petr Stöhr. Na základě získaných údajů a dat bude vyprojektována konečná konstrukce mostu, zejména jeho založení. Vlastní stavba mostu má začít příští rok v dubnu 2024, hotovo by mělo být v roce 2026. Podobně se stavělo nedaleké přemostění údolí u Velemyšlevsi na stejné silnici, kde se z geotechnického hlediska jednalo také o velmi složitý terén. „Terén je u Žiželic z geotechnického hlediska velmi složitý. Mohli jsme při založení mostu jít cestou několika desítek metrů hlubokých pilot, to by ale nebyl zřejmě ten ekonomicky nejoptimálnější způsob. Proto nejprve proběhne podrobný průzkum, který ukáže konečné technické řešení. Optimální z hlediska ceny mostu a jeho životnosti, která by měla být sto let,“ sdělil při slavnostním zahájení stavby loni v létě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

SG Geotechnika se dlouhodobě podílí na výstavbě a modernizaci silnice I/27

Silnice první třídy I/27 je důležitou tepnou propojující oblast Železnorudska a Šumavy s Plzeňskem a severními Čechami. V úseku Plzeň–Klatovy–státní hranice je součástí mezinárodní silnice E53 Plzeň–Mnichov. V úsecích Most–Litvínov a Třemošná–Plzeň–Horní Lukavičky je silnice I/27 plánovaná ve čtyřpruhovém uspořádání. Dopravní význam silnice výhledově poroste v jejím jižním segmentu s přidruženou funkcí přivaděče k dálnici D5 – mimoúrovňová křižovatka Litice. SG Geotechnika se dlouhodobě podílí na její realizaci a zkapacitnění. Geologické a geotechnické služby na I/27 započali odborníci SG Geotechniky již v roce 1969 při přemostění vodní nádrže České Údolí na řece Radbuze na jižním okraji Plzně. Podíleli se na nedávném obchvatu a přemostění Chomutovky u Velemyšlevsi, obchvatech měst Plzeň, Klatovy, Třemošná a Přeštice či rekonstrukce I/27 v úseku Chanov – Bílina. Dále realizacím a rekonstrukcím mostů na I/27, například mostu v úseku Plzeň – Litice, mostu v blízkosti obce Červené Poříčí nebo městě Hrob u Teplic. V současné době provádějí technický dozor investora na úseku I/27 Žiželice.

Zdroj: ŘSD ČR, archiv SG Geotechnika a.s.