CZ | EN

26. odborný geotechnický seminář

26. odborný geotechnický seminář

1. 2. 2023

Odborný geotechnický seminář dne 29. března 2023 pojedná o aktuálních trendech v zemních pracích

Srdečně vás zveme na již 26. ročník odborného geotechnického semináře, který představí aktuální trendy v zemních pracích, normu ČSN EN 16907-4 Zemní práce či možnosti použití pěnového skla na stavbách pozemních komunikací. Britský odborník Steve Dunn přiblíží aktuální trendy úpravy zemin ve Velké Británii a chybět nebudou konkrétní případové studie, a to využití vedlejších energetických produktů na stavbě dálnice D7 u Loun a úprava zemin fluidními popílky na stavbě dálnice D49 Hulín – Fryšták. Tradiční odborný geotechnický seminář pořádají společnosti SG Geotechnika a Česká silniční společnost.

PROGRAM

9:00–9:10      Úvodní slovo

– Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda České silniční společnosti
– Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechniky a.s.

9:10–9:45      Ing. Vítězslav Herle

– Aktuální trendy v zemních pracích (ohlasy V. semináře Zemní práce v Evropě konaného v dubnu 2022 v Praze)

9:45–10:15      doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

– Představení normy ČSN EN 16907-4 Zemní práce: Část 4 Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy, která byla přeložena do češtiny

10:15–10:45      Ing. Jan Zajíček

– Pěnové sklo a jeho možnosti použití na stavbách pozemních komunikací

11:15–12:00      Steve Dunn

– Actual trends in soil treatment in the United Kingdom

13:00–13:30      Ing. Jiří Záruba, MBA

– Vedlejší energetické produkty na stavbě D7 Louny – obchvat

13:30–14:00      doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. – Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.

– Úprava zemin fluidními popílky – od laboratorních zkoušek po aplikaci na stavbě D49 Hulín – Fryšták

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním kreditním bodem. Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací a zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty.

Registrace: 

V případě vašeho zájmu, prosíme o registraci prostřednictvím on-line formuláře zdePřílohy:
Pozvánka na 26. odborný geotechnický seminář
Závazná přihláška