CZ | EN

Výstavba dálnice D35

Výstavba dálnice D35

19. 1. 2023

SG Geotechnika se dlouhodobě podílí na výstavbě dálnice D35, která po svém dokončení spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc, a vytvoří tak alternativní trasu k přetížené D1

Na stavbě jednotlivých úseků dálnice D35 se SG Geotechnika podílí již od roku 1995. Naši specialisté zajistili měření pro mimoúrovňovou křižovatku Přáslavice a geotechnický dozor stavby úseku D35 Sedlice – Opatovice, který propojuje dálnici D11 se silnicí I/37 Pardubice – Hradec Králové, a který byl oceněn Cenou Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2010. Z celého tahu D35 je aktuálně v provozu několik vzájemně nepropojených částí, konkrétně se jedná o úseky Liberec – Turnov (R10), Sedlice (D11) – Opatovice, Mohelnice – Olomouc, a částečně nedokončený obchvat Olomouce s navazujícím úsekem Olomouc – Lipník nad Bečvou (D1).

Nejmladšími zprovozněnými úseky D35 jsou Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov

V roce 2021 byl uveden do provozu úsek Opatovice nad Labem – Časy, na kterém SG Geotechnika zajistila celou řadu expertních činností. Nejmladším zprovozněným úsekem je navazující pokračování dálnice D35 Časy – Ostrov, realizované pod geotechnickým dozorem SG Geotechniky, které bylo zprovozněno na konci roku 2022. Společně s trasou Opatovice nad Labem – Časy tak vznikl ucelený dálniční úsek o délce více než 27 km, který nahrazuje kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. V trase Časy – Ostrov byla použita mimořádná mostní technologie při přemostění železničního koridoru u Uherska. Výstavba dálničního mostu probíhala po polovinách podél frekventovaného železničního koridoru z Prahy do Olomouce. Obě poloviny mostu byly nakonec otočeny a spojeny přímo nad kolejištěm. Podobný způsob stavby mostu se v Česku dosud nevyužil.

SG Geotechnika se podílí na dostavbě chybějících úseků D35

V současné době se podílíme na výstavbě dalších úseků D35, které jsou v rozličných stupních přípravy. Odborníci SG Geotechniky provádí zejména podrobné i doplňkové průzkumy a geotechnická měření na trasách Úlibice – Hořice, Ostrov – Vysoké Mýto, Džbánov – Litomyšl, Janov – Opatovec a v úseku Opatovec – Staré Město, na kterém se bude nacházet nejdelší dálniční tunel v Česku, a to tunel Dětřichov s délkou 3 983 metrů. Dálnice D35 po svém dokončení spojí Čechy se střední a severní Moravou v trase Liberec, Hradec Králové, Olomouc, kde se plynule napojí na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Společně s dálnicí D11 tak vytvoří alternativní trasu k přetížené D1 a zároveň výrazně uleví městům a obcím po trase současné silnice I/35, která dnes slouží tranzitní dopravě. Po svém dokončení bude dálnice D35 druhou nejdelší českou dálnicí po D1.