Člen skupiny
CZ | EN

Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací

  • Domů
  • Aktuálně
  • Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací

Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací

16. 11. 2021

25. ročník odborného geotechnického semináře pojednal o vybraných geotechnických problémech při realizaci zemních prací

Pořádání konferencí a seminářů v roce 2020 a 2021 bylo značně omezeno epidemiologickou situací v České republice. Přitom v roce 2020 se nám ještě podařilo tradiční geotechnický seminář „Olšanka 2020“ uskutečnit v původním termínu začátkem března, než se zpřísnila opatření pro shromažďování. Na jaře letošního roku stále platila protiepidemiologická opatření a seminář nebylo možné uspořádat. Proto jsme ho přeložili na 20. říjen 2021. Také došlo ke změně místa konání, místo hotelu Clarion byl seminář uspořádán v budově, kde sídlí Česká silniční společnost na Novotného lávce. Příjemným překvapením byl počet přihlášených účastníků, kterých se dostavilo téměř 150. Seminář zahájil místopředseda České silniční společnosti Ing. Jan Švarc a ředitel společnosti SG Geotechnika Ing. Petr Kučera. Celý seminář řídil a komentoval doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

Současný stav provádění a vyhodnocování inženýrskogeologického průzkumu

V úvodní přednášce se doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. zamýšlel nad současným stavem provádění a vyhodnocování inženýrskogeologického, resp. geotechnického průzkumu a zejména nad prezentací výsledků podle stávající praxe a podle připravované druhé generace Eurokódů. V druhé přednášce upozornil doc. Ing. Jan Masopust, CSc. na rizika, která plynou z nedostatečného průzkumu, chyb v projektování a při realizaci staveb. Svou prezentaci doplnil velmi instruktivními obrázky havárií, které se přihodily v důsledku podcenění geotechnického rizika.

Zkušenosti s výstavbou protipovodňové hráze Višňová

Kritika nedostatečného inženýrskogeologického průzkumu při zpracování projektové dokumentace protipovodňové hráze Višňová – Víska a popis úpravy podloží hráze pomocí technologie hloubkového zlepšení zemin bylo nosné téma společného příspěvku Ing. Vítězslava Herleho a Mgr. Pavla Viždi z Geotestu. Posluchače zaujaly také podrobné výsledky geotechnického monitoringu hráze, zejména snížení a urychlení sedání.

Rekonstrukce železniční trati Hájek – Dalovice na Karlovarsku

Další obsáhlou prezentaci přednesl Ing. Jan Ďurove ze společnosti SG Geotechnika, ve které posluchače seznámil s rekonstrukcí železniční trati Hájek – Dalovice na Karlovarsku. Po prvním sesuvu násypu a sanaci pomocí výměny stávajících zemin za kamenivo, vyztužené geosyntetiky se ukázal špatný stav i navazujících úseků. Celkem bylo nutné rekonstruovat násypy na úseku dlouhém 1,150 km a náklady se vyšplhaly na 1,250 mld Kč.

Úprava zemin tradičními způsoby, tak i s použitím neobvyklých materiálů

Doc. RNDr. Kresta, Ph.D. ze společnosti SG Geotechnika upoutal pozornost posluchačů úpravami zemin, a to jak tradičními způsoby pomocí vápna nebo silničních pojiv, tak i s použitím neobvyklých materiálů jako jsou popílky ze spalování hořlavých břidlic. Ty byly dokonce použity pro úpravu kontaminovaných sedimentů a výstavbu nové platformy v moři ve Švédsku v kombinaci s cementem a vysokopecní struskou. Významnou část své přednášky věnoval vlastnostem upravených zemin, zejména smykové pevnosti a namrzavosti.

Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin při realizaci D35 Časy – Ostrov

Ing. Klára Malotová se podělila o zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa na stavbě D35 Časy – Ostrov. V pěkně připravené přednášce se zabývala důležitým tématem, kterým je využívání rozpadavých a rychle zvětrávajících poloskalních hornin (slínovců) v zemních pracích při výstavbě pozemních komunikací. Při pečlivém a kontrolovaném provádění lze docílit kvalitního násypu i z těchto materiálů.

Zřizování násypů do vody

Závěr semináře patřil opět doc. RNDr. Františkovi Krestovi, Ph.D. a jeho přednášce o zřizování násypů do vody. Přednáška byla doplněna řadou pěkných realizací a odkazy na již existující evropskou normu ČSN EN 16907-3 Zemní práce – Část 3 Stavební postupy, která se podrobně v čl. 7.6 zabývá výstavbou násypů ve vodě. Po krátké diskusi a upozornění na mezinárodní seminář Zemní práce v Evropě 21. a 22. dubna 2022 v Praze právě pod záštitou České silniční společnosti, byl seminář ukončen.

Více o Odborném geotechnickém semináři »


25. ročník odborného geotechnického semináře I Foto: SG Geotechnika a.s.