CZ | EN

25. odborný geotechnický seminář

25. odborný geotechnický seminář

2. 8. 2021

Odborný geotechnický seminář dne 20. října 2021 pojedná o vybraných geotechnických problémech při realizaci zemních prací 

Představena budou témata inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu v kontextu s platnou legislativou a normami, problémy a výzvy při úpravě zemin, rizika při návrhu hlubinných základů, zřizování násypů do vody nebo vliv hloubkového zlepšení zemin na sedání násypů. Geotechnické problémy při realizaci zemních prací budou ilustrovány také na konkrétních případových studiích z realizace D35 Časy–Ostrov, výstavby ochranné hráze Višňová nebo traťového úseku Hájek–Dalovice. Odborný geotechnický seminář pořádají společnosti SG Geotechnika a Česká silniční společnost.

Program:

9:00–9:10     Úvodní slovo

– Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda Silniční společnosti
– Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechniky a.s.

9:10–9:45     doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. – doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. 

– Vybrané otázky moderního inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu v kontextu s legislativou a normami

9:45–10:15     doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

– Rizika při návrhu hlubinných základů – požadavky na geotechnický průzkum

10:15–11:00     Ing. Vítězslav Herle – Mgr. Pavel Vížďa

– Vliv hloubkového zlepšení zemin na sedání násypů – zkušenost s výstavbou ochranné hráze Višňová

11:00–11:30     Ing. Jan Ďurove

– Rekonstrukce sesutého svahu náspu a náspů v havarijním stavu traťového úseku Hájek–Dalovice

11:30–12:00     doc. RNDr. František Kresta, PhD.

– Úpravy zemin – otevřené problémy a výzvy

13:00–13:30     Ing. Klára Malotová

– Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa na stavbě D35 Časy–Ostrov

13:30–14:00     doc. RNDr. František Kresta, PhD.

– Zřizování násypů do vody
Přílohy:
Pozvánka na 25. odborný geotechnický seminář