CZ | EN

Digitalizace ve stavebnictví

Digitalizace ve stavebnictví

16. 4. 2021

SG Geotechnika vás zve na online diskusi k budoucímu vývoji a směřování digitalizace českého stavebnictví, která se koná online dne 27. 4. 2021 od 13:00

SG Geotechnika, partner konference Digitalizace ve stavebnictví II., vás zve na největší setkání lídrů digitalizace v České republice. Těšit se můžete na diskusi vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví v Česku, a ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků. Mezi diskutujícími nebudou chybět Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR, Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR, Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM, zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR a další.

Program

12:30 – 13:00     Příchod a připojení účastníků 

13:00 – 14:30     PANEL LÍDRŮ BIM 

– Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost
– Koncepce Ministerstva pro místní rozvoj pro implementaci digitalizace českého stavebnictví
– Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví
– Plán postupující implementaci digitalizace na SFDI
– Praktické zkušenosti při implementaci BIM v projektech ŘSD a SŽ 

14:45 – 16:00     BUSINESS PANEL 

– Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
– Rady pro úspěšný průběh implementace
– Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů
– Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna? 

16:00 – 16:30     Diskuse z diváky 

Registrace

E: konference@ceec.eu
T: +420 774 299 796
Více na ceec.eu 

Těšíme se na viděnou!