CZ | EN

Výstavba Istanbul New Airport

Výstavba Istanbul New Airport

5. 9. 2019

První část nového letiště obsluhujícího hlavní město Istanbul, považovaného za jedno z největších letišť na světě, byla úspěšně uvedena do provozu 

Odborníci společnosti SG Geotechnika zajistili projekt zemních prací a geotechnický dozor stavby nového letiště, které se nachází v seismicky aktivní oblasti se složitými geologickými podmínkami s výskytem množství sesuvů. Výstavba Istanbul New Airport u Černého moře, severně od Istanbulu, nahradila stávající, kapacitně nevyhovující letiště, lokalizované v hlavním městě Turecka. 

Projekt nového letiště počítal se šesti ranvejemi, jedním hlavním a jedním vedlejším terminálem, a celkovou kapacitou až 200 milionů cestujících ročně. Lokalita na pobřeží Černého moře zahrnovala území o rozměrech 7x10 km, kde v minulosti probíhala povrchová selektivní těžba uhlí. S těžbou zároveň docházelo k zakládání výsypek těžených nadložních jílů a jílovců a v některých místech také ukládání komunálního odpadu. Důsledkem této činnosti byl vznik geomorfologicky nesmírně členitého území se složitými geologickými podmínkami a výskytem četných sesuvů i rozsáhlejšího charakteru, a to vše v seismicky aktivní oblasti v blízkosti severoanatolského zlomu.

Společnost SG Geotechnika byla součástí mezinárodního týmu složeného ze 40 odborníků z 8 zemí, navrhla projekční práce, podílela se na vyhodnocování doplňkových geologických průzkumů, a rovněž prováděla geotechnický dozor nad zemními pracemi. Okolnosti a podmínky, za kterých vznikal projekt zemních prací, kladly vysoké nároky na odbornost, disciplinovanost a schopnost řešit nestandardní problémy.

Charakter území s nadmořskou výškou od 0 do 200 m.n.m. například podmiňoval potřebu vybudovat násypy o výšce až 75 m z místních materiálů, a rovněž odtěžit zářezy s výškou až 70 m. Výskyt sesuvu v oblasti podloží hlavního terminálu budoucího letiště si vynutil projekci a realizaci poměrně masivního statického zabezpečení podloží. Jedním z požadavků kladených na projekt a realizaci, bylo zachování provozuschopnosti letiště při výskytu zemětřesení s intenzitou, která odpovídá návratové periodě 75 let, a zároveň nesmí dojít k totálnímu kolapsu a destrukci pro intenzitu zemětřesení odpovídajícího periodě 2475 let.

>> Profesionální geotechnické dozory při přípravě, projektování, realizaci a provozu všech typů inženýrských staveb