CZ | EN

23. odborný geotechnický seminář

23. odborný geotechnický seminář

1. 2. 2019

23. ročník Odborného geotechnického semináře na téma Speciální zakládání a speciální zemní konstrukce proběhne dne 27. února 2019

Srdečně vás zveme na 23. odborný geotechnický seminář, který je tradičně pořádaný společností SG Geotechnika a Českou silniční společností. Během přednáškových bloků pojedná Ing. Vítězslav Herle o nových normách v oblasti zemních prací a speciálního zakládání. Ing. Václav Račanský představí teorii, předpisy a praxi prvků speciálního zakládání (piloty, kotvy). Profesorka Jana Frankovská uvede přehled nejdůležitějších změn revize Eurokódu 7 a Ing. Vít Černý pak aktuální stav revize TPK 30. Těšit se můžete na zajímavé případové studie. Naši odborníci, Ing. Jiří Záruba, docent František Kresta a Ing. Michal Kvarda, ilustrují realizaci vyztužených násypů na stavbě D3, Borek–Ševětín. Dále havárii obkladní gabionové zdi na stavbě silnice I/11, Mokré Lazce–hranice okres Opava, nebo zatěžovací zkoušky pilot na stavbě přístavu Al Ruwais v Kataru.

Seminář je určen zejména pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací či zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology a geotechnické speciality. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním kreditním bodem. Uzávěrka podání přihlášek je 15. 2. 2019.


Přílohy:
Pozvánka na 23. odborný geotechnický seminář