CZ | EN

4th International Seminar Earthwork in Europe

4th International Seminar Earthwork in Europe

15. 5. 2018

4th International Seminar Earthwork in Europe

Ve dnech 19.–20. 4. 2018 se v Madridu uskutečnil 4. mezinárodní seminář na téma Zemní práce v Evropě. Navázal na předchozí setkání odborníků na zemní práce z roku 2012 v Berlíně, roku 2009 v Londýně a roku 2006 v Paříži. Seminář završoval téměř desetileté úsilí spojené s přípravou evropské normy EN 16907 Zemní práce. V době konání semináře, dne 20. 4. 2018, bylo ukončeno formální hlasování a řada norem EN 16907-1 až 6 byla přijata.

Nosnými tématy semináře byla nová evropská norma na zemní práce, zaměřená především na využívání okrajových, alternativních a dalších sypanin v zemních pracích pro zajištění trvale udržitelného rozvoje. Na semináři se svými příspěvky vystoupili naši vážení kolegové Ing. Vítězslav Herle (Lightweight fills with expanded clay aggregates. Czech experience) a doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. (Steel slag and steelwork waste in earthworks and their swelling potential). Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. rovněž prezentoval práci pracovní skupiny WG7 Use of alternative materials in earthworks

 >> SG Geotechnika je hlavním hybatelem pro používání druhotných surovin jak v etapě laboratorní a experimentální, tak při jejich praktickém nasazení na stavbách

Při plenárním zasedání technického komitétu CEN 396 Earthworks byla schválen návrh českých účastníků, že další, v pořadí již pátý, seminář věnovaný zemním prací se bude konat v roce 2021 v Praze. Tento návrh schválila i Česká silniční společnost, která se bude na pořádání semináře rovněž podílet. O přípravě semináře, tématech a dalších podrobnostech vás budeme informovat. 

>> 5th Internation Seminar on Earthworks in Europe se bude konat ve dnech 15.–16. 4. 2021 v Praze