Člen skupiny
CZ | EN

Přeměna odpadů na zdroje

Přeměna odpadů na zdroje

13. 2. 2018

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové odolné desky z použitých kabelů, lampa z porcelánových střepů, šperky s komponenty z vysloužilých hodinek – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již druhý ročník této soutěže a SG Geotechnika se stala partnerem prestižního projektu.

Cílem soutěže je upozornit na nutnost přechodu Česka k oběhového hospodářství. Otázka, jak nakládat s odpady v současnosti rezonuje víc, než kdy jindy poté, co Čína oznámila zákaz dovozu vybraných odpadů z celého světa i ze zemí EU. Zákon o odpadech navíc od roku 2024 skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů zcela zakáže. Soutěž souzní s posláním naší společnosti, kterým je zacházet s odpady čistě a ekologicky, s odpady zacházet jako se zdroji, a využívat zpracování odpadů jako zdroje dalších surovin nebo energie.

 >> SG Geotechnika je hlavním hybatelem pro používání druhotných surovin jak v etapě laboratorní a experimentální, tak při jejich praktickém nasazení na stavbách. Naši odborníci jsou členy technických redakčních rad a zpracovávají technické podmínky užití druhotných surovin, včetně pracovní skupiny WG7 Secondary materials in earthworks v rámci technického výboru TC 396 Earthworks při CEN v Bruselu. 

SG Geotechnika se stala významným partnerem soutěžní kategorie měst a obcí. Nejlepší oceněný projekt z této kategorie získá voucher na snímkování dronem, fotogrammetrické měření a následné vytvoření 3D modelu objektu vytipovaného obcí. Cenu poskytujeme v rámci profesionálních služeb SG Geotechniky, která je největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. Jsme vůdčí společností v celém rozsahu poskytovaných služeb, s cílem zvyšování kvality života, při současné minimalizaci dopadu na životní prostředí. Proto je pro nás téma odpadů a oběhového hospodářství jednou z hlavních priorit naší činnosti a strategie.

Vítané jsou všechny projekty, které dokáží znovu zpracovat druhotné suroviny nebo již použité výrobky. Pro účast v soutěži je třeba pouze vyplnit jednoduchou přihlášku na webu soutěže druhotnasurovina.mpo.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2018. Slavnostní ocenění vítězů proběhne letos v červnu v prostorách Senátu Parlamentu ČR.