CZ | EN

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov pro výzkum ukládání radioaktivního odpadu

  • Domů
  • Aktuálně
  • Podzemní výzkumné pracoviště Bukov pro výzkum ukládání radioaktivního odpadu

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov pro výzkum ukládání radioaktivního odpadu

3. 7. 2024

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov I Foto: SÚRAO

SG Geotechnika aktivně spolupracuje na výzkumných projektech v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov, situovaném 550 metrů pod zemí v bývalém uranovém dole Rožná. Tato podzemní laboratoř je klíčová pro přípravu budoucího bezpečného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. První projekty se zaměřují na podrobný popis a ověření vlastností horninového prostředí a monitorování probíhajících procesů

Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov bylo vybudováno jako testovací lokalita pro provádění výzkumných aktivit pro přípravu budoucího hlubinného úložiště. Umístění laboratoře v hloubce 550 metrů bylo navrženo tak, aby co nejpřesněji simulovalo hloubkové podmínky budoucího úložiště. Laboratoř se také nachází v krystalinických horninách, které typově odpovídají potenciálním horninám pro umístění hlubinného úložiště. Výstavba a charakterizace podzemní laboratoře PVP Bukov probíhaly v letech 2013–2017, následně začala fáze experimentálního výzkumu.

Aktuální výzkum puklinové konektivity v podzemní laboratoři Bukov

SG Geotechnika v současnosti realizuje s dalšími institucemi projekt „Výzkum puklinové konektivity v PVP Bukov“, který je zaměřen na podrobný popis hydraulických vlastností krystalinických hornin Českého masivu v hloubkách odpovídajících budoucímu úložišti. Cílem projektu je získání dat pro vývoj hydrogeologických modelů, simulující proudění vody a přenos radionuklidů.

Podívejte se do Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, kterým vás provede známý geolog Václav Cílek a představí výzkumné experimenty pro bezpečné ukládání radioaktivního odpadu »


SG Geotechnika se podílela na komplexní geologické charakterizaci prostorů PVP Bukov 

SG Geotechnika se zapojila do výzkumných projektů v PVP Bukov od počátku vzniku laboratoře v roce 2013, kdy se podílela na projektu „Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov“ v letech 2013–2017. Tento projekt měl za cíl multidisciplinární zhodnocení horninového prostředí PVP Bukov. Společně s dalšími institucemi byly provedeny komplexní geologické, petrologické a petrofyzikální analýzy, stanovení základních hydrogeologických parametrů podzemních vod, spektrální analýza vrtných jader, seismický monitoring, stanovení transportních vlastností hornin a analýza geomechanických a geotechnických parametrů horninového masivu. Na základě těchto geologických dat byl vytvořen 3D strukturně-geologický a geomechanický model PVP Bukov.

Expertní hodnocení geotechnických parametrů

V letech 2017–2020 se SG Geotechnika zapojila do výzkumného projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“, který provedl detailní analýzu prostorové distribuce geologických a geotechnických vlastností horninového prostředí v různých hloubkových úrovních dolu Rožná. Výsledky projektu jsou klíčové pro porozumění strukturálním, geomechanickým a geochemickým charakteristikám hornin, což je zásadní pro hodnocení bezpečnosti a technické proveditelnosti budoucího hlubinného úložiště.

Probíhající výzkumné projekty v podzemní laboratoři Bukov mají zásadní význam pro bezpečné ukládání radioaktivního odpadu a ochranu životního prostředí. SG Geotechnika se specializuje na inovativní geotechnická řešení, která přispívají k bezpečnému a udržitelnému rozvoji infrastruktury. Naše odborné znalosti a zkušenosti nám umožňují úspěšně čelit nejnáročnějším výzvám ve stavebnictví.

Čtěte více:

Vědci půl kilometru pod zemí zkoumají materiály pro úložiště jaderného odpadu »

Hledání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu bude pokračovat na čtyřech lokalitách – SG Geotechnika se dlouhodobě podílí na výzkumu a výběru vhodné lokality pro umístění hlubinného úložiště odpadu »