CZ | EN

SG Geotechnika oceněna za podporu obranyschopnosti České republiky

  • Domů
  • Aktuálně
  • SG Geotechnika oceněna za podporu obranyschopnosti České republiky

SG Geotechnika oceněna za podporu obranyschopnosti České republiky

4. 6. 2024

SG Geotechnika obdržela děkovný list od náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Toto ocenění jsme získali za podporu našich kolegů, kteří se aktivně podílejí na výstavbě aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

Náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka ocenil nejen občany, kteří se dobrovolně zapojují do branné povinnosti, ale také jejich zaměstnavatele. Za naši podporu a příspěvek k aktivní záloze nám osobně poděkoval generálporučík Ing. Karel Řehka na slavnostním setkání, které se konalo ve Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově: „vy, zaměstnavatelé, se svým vstřícným postojem nepřímo, ale významně, podílíte na obranyschopnosti země. Uvědomuji si, že vytvořit podmínky pro službu v aktivní záloze nemusí být snadné. Může vám to přinášet personální a provozní obtíže, které musíte řešit. Hledali jste však cestu, jak by to mohlo jít. Děkuji, za vaši podporu,“ ocenil zaměstnavatele generálporučík Řehka.

V rámci této události generálporučík Řehka zdůraznil, jaký význam mají dobře připravené a rychle dostupné zálohy pro obranyschopnost státu, což ilustroval na příkladu současné situace na Ukrajině. Zmínil také, že aktivní záloha se za svou dvacetiletou existenci stala nejlépe připravenou zálohou v zemi.

Ocenění je pro nás velkou ctí a zároveň děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se podílejí na aktivní záloze, za jejich oddanost a službu. Vaše odhodlání a nasazení jsou pro nás inspirací.


Zdroj: Armáda České republiky