CZ | EN

Problematika stanovení propustnosti zemin a hornin

Problematika stanovení propustnosti zemin a hornin

28. 5. 2024

Na odborném semináři „Laboratorní metody v mechanice zemin“, který se konal 23. a 24. května 2024 na VŠB–TU v Ostravě, náš expert ze společnosti SG Geotechnika představil problematiku stanovení propustnosti zemin a hornin, a její nepostradatelnost ve specifických případech, jako je například návrh skládek odpadů.

Na semináři náš kolega pojednal o důležitosti stanovení propustnosti různých typů hornin a zemin, včetně kontaminovaných. Tato metoda, přestože je v každodenní praxi inženýrského geologa spíše okrajovou, je v určitých specifických případech, jako je například návrh skládek odpadů, nepostradatelná.

Speciální technologie pro měření propustnosti

Laboratoř geomechaniky a terénního měření společnosti SG Geotechnika, s odborností a zkušenostmi sahajícími až do roku 1930, je mimo jiné vybavena speciální komorou propustoměru. Tato technologie umožňuje použití různých kontaminací a chemických látek jako proudícího média, na rozdíl od využití destilované vody v klasickém propustoměru. Náš expert vysvětlil princip této metody, která tkví v použití dalších dvou komor, které pomocí membrány oddělí destilovanou vodu od kontaminované, která tak nevstupuje do citlivých regulátorů tlaku. Z výsledků získaných pomocí této komory vyplývá, jak skládková voda negativně ovlivňuje bobtnání a propustnost bentonitu.

Seminář, organizovaný společností AZ GEO a Hornicko-geologickou fakultou, přinesl mnoho zajímavých přednášek a exkurzi do laboratoří VŠB-TUO a Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Jako partneři této akce jsme rádi, že jsme mohli přispět k rozšíření znalostí a odborných diskusí v oblasti mechaniky zemin. Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem a těšíme se na další ročník.

Akreditovaná laboratoř geomechaniky a terénního měření SG Geotechnika

Laboratoř společnosti SG Geotechnika je se svým portfoliem prováděných zkoušek největší laboratoří svého druhu v České republice. Provádíme komplexní spektrum akreditovaných laboratorních zkoušek zemin, hornin a kameniva, doplněných o terénní zkušebnictví, geofyzikální měření a geodetické činnosti. Jsme připraveni poskytnout odborné konzultace a řešení šitá na míru vašim projektům. Kontaktujte nás pro více informací »