Člen skupiny
CZ | EN

Odpovědně podporujeme metodiku BIM

Uvědomujeme si potenciál metodiky BIM v kontextu rozvoje českého stavebnictví

V posledních letech je stále více skloňována ve stavitelství metodika BIM, digitální model stavby od projektování, přes výstavbu, a následně správu budovy, usnadňující sdílení informací ve všech etapách životního cyklu. Deklarovaná snaha o rychlé zavedení metodiky v systému veřejných zakázek je prezentována schválenou Koncepcí zavedení metody BIM v České republice.

Co znamená tato metodika pro společnost SG Geotechnika?

Příležitost

dělat věci rychleji, efektivněji, komplexněji a s vyšší užitnou hodnotou

Odpovědnost

k aktivnímu postoji k metodice BIM, bez kterého by byla pouze nefunkčním záměrem

Riziko

protože jako každý sdílený systém, vyžaduje bezpodmínečnou účast a pochopení všech zúčastněných ke svému fungování. Jakákoliv nedokonalost v procesu výstavby touto metodikou může úsilí ostatních degradovat
Z odpovědí na otázku co pro nás znamená BIM je zřejmé, že si uvědomujeme potenciál této metodiky v kontextu rozvoje stavebnictví v České republice. Naše společnost není projektovou společností a nebude tedy vytvářet konkrétní projekty v BIMU. Nicméně úspěšné zavedení BIMU v Česku, předpokládá mnohem širší účast společností a státních institucí, podílejících se na životním cyklu stavby. To s sebou nese potřebu schopnosti být spolehlivým účastníkem výše zmíněných procesů. Jednoduše řečeno – rozumět BIMU. A to je náš cíl.