Člen skupiny
CZ | EN

Geotechnická pomoc pro stanovení technologického postupu pro rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves

Stanovení technologického postupu pro rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves – skladovací nádrž H13 

Lokalita:
Nelahozeves, Uhy

Náš přístup:
Geotechnické výpočty, sestavení 3D a 2D modelů pro simulaci postupu výstavby a uvedení nádrže do provozu. Na základě provedených numerických analýz byl doporučen technologický postup úpravy podloží pro kvalitní a bezpečné založení nádrže H13. 

V Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves s celkovou skladovací kapacitou 1 550 000 m3, přibyde v pořadí již sedmnáctá nádrž o objemu 125 000 m3. Před rozšířením o nádrž H13 bylo nutné stanovit nejen technologický postup úpravy podloží nádrže, ale především vliv uvedení nové nádrže do provozu na okolní stávající zásobníky ropy

Společnost SG Geotechnika sestavila geotechnické 3D a 2D modely, na kterých byl simulován postup výstavby a uvedení nádrže H13 do provozu. Na základě provedených geotechnických výpočtů, byl doporučen technologický postup úpravy podloží k zajištění limitních hodnot sedání pláště nádrže i jímky, a stanoven vliv na okolní zásobníky ropy.  

Úroveň úpravy podloží nádrže byla limitována mocností navážek a úrovní hladiny podzemní vody. Základovou půdu nádrže H13 tvořily různorodé navážky ve svrchní vrstvě a písčité navážky uložené na terasových sedimentech. Svrchní vrstva byla odstraněna a písčité navážky vytěženy a zpětně zhutněny. Geotechnickými výpočty byly stanoveny minimální požadované deformační moduly pro hutněné vrstvy navážek. Na základě prováděných kontrolních zkoušek byly výpočetní modely dále zpřesňovány a byla stanovena prognóza chování nádrže H13 při vodní hydrostatické zatěžovací zkoušce a po uvedení do provozu. Vliv uvedení nádrže H13 do provozu na sousední nádrže se provedenými výpočty ukázal jako marginální a predikované deformace okolních nádrží činily desítky mm až 1,5 mm. Provedené numerické analýzy výrazně přispěly ke kvalitnímu a bezpečnému založení nádrže H13.