CZ | EN

3D sken střechy průmyslového objektu, Sezimovo Ústí

3D sken střechy průmyslového objektu

Lokalita:
Sezimovo Ústí, Tábor  

Náš přístup: 
Laserové skenování a 3D model atypické konstrukce střechy průmyslového objektu pro účely její rekonstrukce 

Zaměření a vyhotovení 3D modelu atypické konstrukce střechy průmyslového objektu 

Cílem měření bylo určit tvar atypické konstrukce střechy o výměře 5 200 metrů čtverečných pro účely její rekonstrukce. Investor nedisponoval potřebnými podklady, které požadují projektanti a statik. 

Bylo provedeno zkušební zaměření a následovalo přesné zaměření technologií laserového skenování bez omezení výrobního procesu. Ve vybraných místech střechy byla určena její tloušťka ze skenování vnitřního i vnějšího líce. Výsledek byl odevzdán ve formě map odchylek rozvinutého pláště od dohodnutého tvaru. Objednatel obdržel prohlížečku s výsledkem laserového skenování, ve které je umožněno měření délek a odečet souřadnic identifikovatelných bodů. Dokumentace části nosné konstrukce byla provedena ve vektorovém tvaru ve formě drátěného modelu.